Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CNIDARIAMICRORNA

Project ID: 637456
Źródło dofinansowania

Elucidation of the evolution of post-transcriptional regulation by characterizing the cnidarian microRNA pathway

Od 2015-05-01 do 2020-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 587

Wkład UE:

EUR 1 499 587

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM.
Israel

Wkład UE: EUR 1 499 587


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM.
Israel

Wkład UE: EUR 1 499 587


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193495 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24