Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

nuDirections

Project ID: 637506
Źródło dofinansowania

New Directions in Theoretical Neutrino Physics

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 806 600

Wkład UE:

EUR 806 600

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAET MAINZ
Germany

Wkład UE: EUR 806 600


SAARSTRASSE 21
55128 MAINZ
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAET MAINZ
Germany

Wkład UE: EUR 806 600


SAARSTRASSE 21
55128 MAINZ
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193501 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-30