Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

Cu4Energy

Project ID: 637556
Źródło dofinansowania

Biomimetic Copper Complexes for Energy Conversion Reactions

Od 2015-05-01 do 2020-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 500 000

Wkład UE:

EUR 1 500 000

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT LEIDEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 500 000


RAPENBURG 70
2311 EZ LEIDEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITEIT LEIDEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 500 000


RAPENBURG 70
2311 EZ LEIDEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193505 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17