Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SYBORG

Project ID: 637675
Źródło dofinansowania

combining SYnthetic Biology and chemistry to create novel CO2-fixing enzymes, ORGanelles and ORGanisms

Od 2015-05-01 do 2020-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 746 038

Wkład UE:

EUR 1 746 038

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 1 746 038


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 1 746 038


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 193517 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21