Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

BREATHE

Project ID: 637752
Źródło dofinansowania

Biochemically modified messenger RNA encoding nucleases for in vivo gene correction of severe inherited lung diseases

Od 2015-04-01 do 2020-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 497 125

Wkład UE:

EUR 1 497 125

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 497 125


GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ
72074 TUEBINGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 497 125


GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ
72074 TUEBINGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193523 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20