Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CrIC

Project ID: 637763
Źródło dofinansowania

Molecular basis of the cross-talk between chronic inflammation and cancer

Od 2015-04-01 do 2020-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 500 000

Wkład UE:

EUR 1 500 000

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 1 500 000


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 1 500 000


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 193524 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26