Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ALKENoNE

Project ID: 637776
Źródło dofinansowania

Algal Lipids: the Key to Earth Now and aNcient Earth

Od 2015-04-01 do 2020-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 940 883

Wkład UE:

EUR 940 883

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITY OF GLASGOW
United Kingdom

Wkład UE: EUR 940 883


UNIVERSITY AVENUE
G12 8QQ GLASGOW
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITY OF GLASGOW
United Kingdom

Wkład UE: EUR 940 883


UNIVERSITY AVENUE
G12 8QQ GLASGOW
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193529 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-25