Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ChromArch

Project ID: 637987
Źródło dofinansowania

Single Molecule Mechanisms of Spatio-Temporal Chromatin Architecture

Od 2015-05-01 do 2020-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 486 578

Wkład UE:

EUR 1 486 578

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET ULM
Germany

Wkład UE: EUR 1 486 578


Helmholtzstrasse
89081 Ulm
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITAET ULM
Germany

Wkład UE: EUR 1 486 578


Helmholtzstrasse
89081 Ulm
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193546 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-24