Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SUPERFOAM

Project ID: 638278
Źródło dofinansowania

Structure-Property Relations in Aqueous Foam and Their Control on a Molecular Level

Od 2015-03-01 do 2020-02-29, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 875

Wkład UE:

EUR 1 499 875

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG
Germany

Wkład UE: EUR 1 499 875


SCHLOSSPLATZ 4
91054 ERLANGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG
Germany

Wkład UE: EUR 1 499 875


SCHLOSSPLATZ 4
91054 ERLANGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193567 / Ostatnia aktualizacja: 2015-09-09