Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MoNaLISA

Project ID: 638314
Źródło dofinansowania

Long-term molecular nanoscale imaging of neuronal function

Od 2015-04-01 do 2020-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 725 000

Wkład UE:

EUR 1 725 000

Kraj koordynujący:

Sweden

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Sweden

Wkład UE: EUR 1 725 000


BRINELLVAGEN 8
100 44 STOCKHOLM
Sweden
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Sweden

Wkład UE: EUR 1 725 000


BRINELLVAGEN 8
100 44 STOCKHOLM
Sweden
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193571 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20