Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ENHANCEDQMMR

Project ID: 638425
Źródło dofinansowania

Enhanced Qualitative and Multi-Method Research in Political Science

Od 2015-05-01 do 2020-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 125 575

Wkład UE:

EUR 1 125 575

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET BREMEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 125 575


Bibliothekstrasse 1
28359 BREMEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITAET BREMEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 125 575


Bibliothekstrasse 1
28359 BREMEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193574 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-27