Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

GalNUC

Project ID: 638435
Źródło dofinansowania

Astrophysical Dynamics and Statistical Physics of Galactic Nuclei

Od 2015-08-01 do 2020-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 511 436

Wkład UE:

EUR 1 511 436

Kraj koordynujący:

Hungary

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM
Hungary

Wkład UE: EUR 1 511 436


EGYETEM TER 1-3
1053 BUDAPEST
Hungary
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM
Hungary

Wkład UE: EUR 1 511 436


EGYETEM TER 1-3
1053 BUDAPEST
Hungary
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193576 / Ostatnia aktualizacja: 2015-12-08