Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

new-ppd-environments

Project ID: 638596
Źródło dofinansowania

First-principles global MHD disc simulations: Defining planet-forming environments in early solar systems

Od 2015-06-01 do 2020-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 392 763

Wkład UE:

EUR 1 392 763

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

Københavns Universitet
Denmark

Wkład UE: EUR 1 392 763


Nørregade 10
1017 KØBENHAVN K
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

Københavns Universitet
Denmark

Wkład UE: EUR 1 392 763


Nørregade 10
1017 KØBENHAVN K
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193584 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15