Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

Autophagy in vitro

Project ID: 638603
Źródło dofinansowania

Reconstituting Autophagosome Biogenesis in vitro

Od 2015-04-01 do 2020-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 726

Wkład UE:

EUR 1 499 726

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 1 499 726


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 1 499 726


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 193585 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21