Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

EURO-LAB

Project ID: 638665
Źródło dofinansowania

Experiment to Unearth the Rheological Oceanic Lithosphere-Asthenosphere Boundary

Od 2016-04-01 do 2021-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 827 855

Wkład UE:

EUR 1 827 855

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 827 855


Highfield
SO17 1BJ SOUTHAMPTON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 827 855


Highfield
SO17 1BJ SOUTHAMPTON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193590 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17