Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DNAendProtection

Project ID: 638897
Źródło dofinansowania

DNA end protection in Immunity and Cancer

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 993 421

Wkład UE:

EUR 1 993 421

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MAX DELBRUECK CENTRUM FUER MOLEKULARE MEDIZIN
Germany

Wkład UE: EUR 1 993 421


Robert-Roessle-Strasse 10
13092 BERLIN
Germany
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

MAX DELBRUECK CENTRUM FUER MOLEKULARE MEDIZIN
Germany

Wkład UE: EUR 1 993 421


Robert-Roessle-Strasse 10
13092 BERLIN
Germany
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 193607 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20