Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MindBendingGrammars

Project ID: 639008
Źródło dofinansowania

Mind-Bending Grammars: The dynamics of correlated multiple grammatical changes in Early Modern English writers

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 208 025

Wkład UE:

EUR 1 208 025

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Belgium

Wkład UE: EUR 1 208 025


PRINSSTRAAT 13
2000 ANTWERPEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Belgium

Wkład UE: EUR 1 208 025


PRINSSTRAAT 13
2000 ANTWERPEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193614 / Ostatnia aktualizacja: 2017-04-11
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę