Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

LEGALARCHITECTURES

Project ID: 639084
Źródło dofinansowania

Legal Architectures: The Influence of New Environmental Governance Rules on Environmental Compliance

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 494 650

Wkład UE:

EUR 1 494 650

Kraj koordynujący:

Ireland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
Ireland

Wkład UE: EUR 1 494 650


BELFIELD
4 DUBLIN
Ireland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
Ireland

Wkład UE: EUR 1 494 650


BELFIELD
4 DUBLIN
Ireland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193623 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-26