Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ComBact

Project ID: 639209
Źródło dofinansowania

How complement molecules kill bacteria

Od 2015-03-01 do 2020-02-29, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 497 290

Wkład UE:

EUR 1 497 290

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 497 290


Heidelberglaan
3584 CX Utrecht
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Beneficjenci

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 497 290


Heidelberglaan
3584 CX Utrecht
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę