Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ComBact

Project ID: 639209
Źródło dofinansowania

How complement molecules kill bacteria

Od 2015-03-01 do 2020-02-29, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 497 290

Wkład UE:

EUR 1 497 290

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 497 290


HEIDELBERGLAAN 100
3584 CX UTRECHT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 497 290


HEIDELBERGLAAN 100
3584 CX UTRECHT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193631 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20