Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CSINEUTRONSTAR

Project ID: 639217
Źródło dofinansowania

The physics and forensics of neutron star explosions

Od 2015-06-01 do 2020-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 999

Wkład UE:

EUR 1 499 999

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 499 999


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 499 999


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193633 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25