Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

REMEMBER

Project ID: 639707
Źródło dofinansowania

Adaptive immunity in prokaryotes: how Bacteria do not forgive and do not forget their enemies

Od 2015-06-01 do 2020-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 183,75

Wkład UE:

EUR 1 499 183,75

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

WAGENINGEN UNIVERSITY
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 499 183,75


DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB WAGENINGEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

WAGENINGEN UNIVERSITY
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 499 183,75


DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB WAGENINGEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193666 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-27