Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Driving innovation in pharmaceuticals: integrated studies of physical dissolution properties of crystalline and amorphous forms using enhanced orthogonal monitoring techniques

Od 2015-01-01 do 2017-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 216 000

Wkład UE:

EUR 216 000

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

Københavns Universitet
Denmark

Wkład UE: EUR 130 500


Nørregade 10
1017 KØBENHAVN K
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

UNIVERSITY COLLEGE CORK, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK
Ireland

Wkład UE: EUR 31 500


Western Road
- CORK
Ireland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Sirius Analytical Ltd
United Kingdom

Wkład UE: EUR 9 000


Forest Row Business Park
RH18 5DW Forest Row
United Kingdom
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Pfizer Limited
United Kingdom

Wkład UE: EUR 27 000


Ramsgate Road
CT13 9NG Sandwich, Kent
United Kingdom
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
PARAYTEC LIMITED
United Kingdom

Wkład UE: EUR 18 000


YORK HOUSE OUTGANG LANE OSBALDWICK
YO19 5UP YORK
United Kingdom
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 194147 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15