Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics

Od 2015-02-01 do 2019-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 756 000

Wkład UE:

EUR 697 500

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Poland

Wkład UE: EUR 274 500


ul. Henryka Wieniawskiego 1
61712 POZNAN
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

THE UNIVERSITY OF EXETER
United Kingdom

Wkład UE: EUR 211 500


Northcote House, The Queen's Drive
EX4 4QJ EXETER
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Spain

Wkład UE: EUR 157 500


BARRIO SARRIENA S N
48940 LEIOA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ, POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Poland

Wkład UE: EUR 54 000


UL. MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO 17
60 179 POZNAN
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194195 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę