Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

European Digital Forum Thought Leadership and Policy Network Exchange

Od 2015-01-01 do 2016-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 675 098,75

Wkład UE:

EUR 675 098,75

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-ICT-2014-1See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Koordynator

The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl
Belgium

Wkład UE: EUR 330 250


rue de la Loi 155
1040 Brussels
Belgium
Activity type: Other

Uczestnicy

NESTA
United Kingdom

Wkład UE: EUR 308 848,75


58 VICTORIA EMBANKMENT
EC4Y 0DS LONDON
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
OPEN EVIDENCE
Spain

Wkład UE: EUR 36 000


AVINGUNDA TIBIDABO 39
08035 BARCELONA
Spain
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę