Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Chemo-Enzymatic Manufacturing Routes to High- Value compounds

Od 2015-06-01 do 2017-05-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 234 000

Wkład UE:

EUR 234 000

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Italy

Wkład UE: EUR 162 000


PIAZZALE ALDO MORO 7
00185 ROMA
Italy
Activity type: Research Organisations

Uczestnicy

KELADA PHARMACHEM LIMITED
Ireland

Wkład UE: EUR 72 000


21 OBELISK RISE
Dublin
Ireland
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę