Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Metallocomplexes of macrocyclic compounds for photonic devices

Od 2015-01-01 do 2018-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 688 500

Wkład UE:

EUR 688 500

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Poland

Wkład UE: EUR 360 000


KASPRZAKA 44/52
01224 WARSZAWA
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

UNIVERSITAET REGENSBURG
Germany

Wkład UE: EUR 247 500


UNIVERSITATSSTRASSE 31
93053 REGENSBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
TEL AVIV UNIVERSITY
Israel

Wkład UE: EUR 81 000


RAMAT AVIV
69978 TEL AVIV
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194333 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17