Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Multidisciplinary Approach to Plan Smart Specialisation Strategies for Local Economic Development

Od 2015-04-01 do 2019-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 512 000

Wkład UE:

EUR 1 512 000

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Italy

Wkład UE: EUR 576 000


Via Diana 3
89125 Reggio Calabria
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Italy

Wkład UE: EUR 324 000


Piazzale Aldo Moro 5
00185 ROMA
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
AALTO-KORKEAKOULUSAATIO
Finland

Wkład UE: EUR 288 000


OTAKAARI 1
02150 ESPOO
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
THE UNIVERSITY OF SALFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 324 000


THE CRESCENT 43
M5 4WT SALFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194342 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-01