Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

TUneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures

Od 2015-01-01 do 2018-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 814 500

Wkład UE:

EUR 814 500

Kraj koordynujący:

Portugal

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Koordynator

Universidade de Aveiro
Portugal

Wkład UE: EUR 265 500


Campo Universitario de Santiago
3810-193 Aveiro
Portugal
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN
Germany

Wkład UE: EUR 112 500


UNIVERSITAETSSTRASSE 2
45141 ESSEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 67 500


Polaris House North Star Avenue
SN2 1SZ SWINDON
United Kingdom
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

VILNIAUS UNIVERSITETAS
Lithuania

Wkład UE: EUR 238 500


UNIVERSITETO G. 3
01513 VILNIUS
Lithuania
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FUR MATERIAL- UND KUSTENFORSCHUNG GMBH
Germany

Wkład UE: EUR 76 500


MAX PLANCK STRASSE 1
21502 GEESTHACHT
Germany
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

SMALLMATEK - SMALL MATERIALS AND TECHNOLOGIES LDA
Portugal

Wkład UE: EUR 54 000


RUA DOS CANHAS
3810 075 AVEIRO
Portugal
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę