Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Overcoming Inequalities in Schools and Learning Communities: Innovative Education for a New Century

Od 2015-01-01 do 2017-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 499 500

Wkład UE:

EUR 391 500

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Spain

Wkład UE: EUR 202 500


CARRER DE L'ESCORXADOR
43003 TARRAGONA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

KOZEP-EUROPAI EGYETEM
Hungary

Wkład UE: EUR 180 000


Nador utca 9
1051 BUDAPEST
Hungary
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
ASOCIACION GITANA DE MUJERES DROM KOTAR MESTIPEN DE BARCELONA
Spain

Wkład UE: EUR 9 000


Calle Claramunt 4, planta BJ, Puerta 2
08030 Barcelona
Spain
Activity type: Other
Numer rekordu: 194355 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-12