Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools

Od 2015-08-01 do 2019-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 823 500

Wkład UE:

EUR 823 500

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT ZU LUBECK
Germany

Wkład UE: EUR 265 500


RATZEBURGER ALLEE 160
23538 LUBECK
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

POLITECNICO DI MILANO
Italy

Wkład UE: EUR 274 500


PIAZZA LEONARDO DA VINCI 32
20133 MILANO
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
Austria

Wkład UE: EUR 283 500


DR. IGNAZ SEIPEL-PLATZ 2
1010 WIEN
Austria
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 194356 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14