Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

MULTI-functional metallic SURFaces via active Layered Double Hydroxide treatments

Od 2015-01-01 do 2018-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 648 000

Wkład UE:

EUR 648 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FUR MATERIAL- UND KUSTENFORSCHUNG GMBH
Germany

Wkład UE: EUR 238 500


Max-Planck-Strasse 1
21502 GEESTHACHT
Germany
Activity type: Research Organisations

Uczestnicy

AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH
Germany

Wkład UE: EUR 130 500


WILLY MESSERSCHMITT STRASSE 1
85521 OTTOBRUNN
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Portugal

Wkład UE: EUR 135 000


CAMPO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO
3810 193 AVEIRO
Portugal
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
SMALLMATEK - SMALL MATERIALS AND TECHNOLOGIES LDA
Portugal

Wkład UE: EUR 144 000


RUA DA UCHA 80 R C C
3810 465 AVEIRO
Portugal
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 194358 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-06