Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Golden Mycological Triangle – joining forces to exploit mycological biodiversity for novel anti-infectives and other beneficial metabolites

Od 2015-01-01 do 2018-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 333 000

Wkład UE:

EUR 333 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH
Germany

Wkład UE: EUR 225 000


Inhoffenstrasse 7
38124 BRAUNSCHWEIG
Germany
Activity type: Research Organisations

Uczestnicy

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW
Netherlands

Wkład UE: EUR 108 000


Kloveniersburgwal , Het Trippenhuis 29
1000 GC AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 194366 / Ostatnia aktualizacja: 2017-05-04