Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Participatory Tools for Human Development with the Youth

Od 2015-02-01 do 2019-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 017 000

Wkład UE:

EUR 1 017 000

Kraj koordynujący:

Finland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

LAPIN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 382 500


YLIOPISTONKATU 8 E WING 3RF FLOOR
96101 ROVANIEMI
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

UNIVERSITY OF LEEDS
United Kingdom

Wkład UE: EUR 328 500


WOODHOUSE LANE
LS2 9JT LEEDS
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
PACO DESIGN COLLABORATIVE
Italy

Wkład UE: EUR 306 000


via Bellezza 7
20136 Milano
Italy
Activity type: Other
Numer rekordu: 194378 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-07