Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Next generation of 3D multifunctional materials and coatings for biomedical applications

Od 2015-06-01 do 2018-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 274 500

Wkład UE:

EUR 193 500

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
United Kingdom

Wkład UE: EUR 99 000


Edgbaston
B15 2TT BIRMINGHAM
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
France

Wkład UE: EUR 9 000


Rue Varsovie 15
31076 Toulouse
France
Activity type: Other

Contact the organisation

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
France

Wkład UE: EUR 4 500


ALLEE EMILE MONSO 6
31029 TOULOUSE CEDEX 4
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
France

Wkład UE: EUR 13 500


RUE MICHEL ANGE 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
France

Wkład UE: EUR 67 500


ROUTE DE NARBONNE 118
31062 TOULOUSE
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę