Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Next generation of 3D multifunctional materials and coatings for biomedical applications

Od 2015-06-01 do 2017-05-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 193 500

Wkład UE:

EUR 193 500

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
United Kingdom

Wkład UE: EUR 99 000


Edgbaston
B15 2TT BIRMINGHAM
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
France

Wkład UE: EUR 9 000


Rue Varsovie 15
31076 Toulouse
France
Activity type: Other
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
France

Wkład UE: EUR 85 500


Allee Emile Monso 6
31029 TOULOUSE
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194379 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20