Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Understanding institutional change in Asia: a comparative perspective with Europe

Od 2015-06-01 do 2019-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 778 500

Wkład UE:

EUR 778 500

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
France

Wkład UE: EUR 445 500


AVENUE DE FRANCE 190
75013 PARIS 13
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
Germany

Wkład UE: EUR 229 500


Kaiserswertherstrasse 16-18
14195 BERLIN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 103 500


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194387 / Ostatnia aktualizacja: 2017-04-11