Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

EmpoweriNg (European) SME business model InnovatiON

Od 2015-02-01 do 2018-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 3 095 250

Wkład UE:

EUR 3 095 250

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-INSO-2014See other projects for this call

System finansowania:

RIA - Research and Innovation action

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 282 500


STEVINWEG 1
2628 CN DELFT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Uczestnicy

TURUN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 366 250


YLIOPISTONMAKI
20014 TURUN YLIOPISTO
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
INNOVALOR BV
Netherlands

Wkład UE: EUR 352 500


BROUWERIJSTRAAT 20
7523 XD ENSCHEDE
Netherlands
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
EVOLARIS NEXT LEVEL GMBH
Austria

Wkład UE: EUR 373 750


HUGO WOLF GASSE 8 8A
8010 GRAZ
Austria
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
UNIVERZA V MARIBORU
Slovenia

Wkład UE: EUR 108 750


SLOMSKOV TRG 15
2000 MARIBOR
Slovenia
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Spain

Wkład UE: EUR 121 875


AVENIDA TENIENTE FLOMESTA S/N - EDIFICIO CONVALECENCIA
30003 MURCIA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
ACROSSLIMITS LTD
Malta

Wkład UE: EUR 127 500


TRIQ IL KAPPILLAN MIFSUD
HMR 1856 HAMRUN
Malta
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
BGATOR OY
Finland

Wkład UE: EUR 239 625


KORKEAKOULUNKATU 7
33720 TAMPERE
Finland
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Lithuania

Wkład UE: EUR 122 500


K DONELAICIO 73
44249 KAUNAS
Lithuania
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194392 / Ostatnia aktualizacja: 2017-06-16
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę