Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SynChI

Project ID: 646880
Źródło dofinansowania

Striatal cholinergic cell assemblies in movement disorders

Od 2015-05-01 do 2020-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 000 000

Wkład UE:

EUR 2 000 000

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Powiązane informacje

Instytucja przyjmująca

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Israel

Wkład UE: EUR 2 000 000


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Israel

Wkład UE: EUR 2 000 000


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 194475 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę