Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CHILE

Project ID: 647019
Źródło dofinansowania

A Comparative History of Insurance Law in Europe

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 992 500

Wkład UE:

EUR 1 992 500

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Powiązane informacje

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET AUGSBURG
Germany

Wkład UE: EUR 1 992 500


UNIVERSITAETSSTRASSE 2
86159 AUGSBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

UNIVERSITAET AUGSBURG
Germany

Wkład UE: EUR 1 992 500


UNIVERSITAETSSTRASSE 2
86159 AUGSBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 194479 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-30