Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SOLACYLIN

Project ID: 647281
Źródło dofinansowania

A preparative approach to geometric effects in innovative solar cell types based on a nanocylindrical structure

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 938 655

Wkład UE:

EUR 1 938 655

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG
Germany

Wkład UE: EUR 1 938 655


SCHLOSSPLATZ 4
91054 ERLANGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG
Germany

Wkład UE: EUR 1 938 655


SCHLOSSPLATZ 4
91054 ERLANGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 194492 / Ostatnia aktualizacja: 2015-09-09