Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

POPSTAR

Project ID: 647342
Źródło dofinansowania

Low power consumption silicon optoelectronics based on strain and refractive index engineering

Od 2015-10-01 do 2020-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 999 300

Wkład UE:

EUR 1 999 300

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 1 999 300


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 1 999 300


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 194497 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26