Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ChronHib

Project ID: 647351
Źródło dofinansowania

Chronologicon Hibernicum – A Probabilistic Chronological Framework for Dating Early Irish Language Developments and Literature

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 804 229,62

Wkład UE:

EUR 1 804 229,62

Kraj koordynujący:

Ireland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Ireland

Wkład UE: EUR 1 804 229,62


CO KILDARE
MAYNOOTH
Ireland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
Ireland

Wkład UE: EUR 1 804 229,62


CO KILDARE
MAYNOOTH
Ireland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 194499 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17