Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

InvGroGra

Project ID: 648017
Źródło dofinansowania

Asymptotic invariants of discrete groups, sparse graphs and locally symmetric spaces

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 386 250

Wkład UE:

EUR 1 386 250

Kraj koordynujący:

Hungary

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MTA Renyi Alfred Kutatointezet (Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences)
Hungary

Wkład UE: EUR 1 386 250


Realtanoda utca 13-15
1053 Budapest
Hungary
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

MTA Renyi Alfred Kutatointezet (Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences)
Hungary

Wkład UE: EUR 1 386 250


Realtanoda utca 13-15
1053 Budapest
Hungary
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 194528 / Ostatnia aktualizacja: 2015-04-15
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę