Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MEMBRANEFUSION

Project ID: 648432
Źródło dofinansowania

Structure and mechanism of viral and cellular membrane fusion machineries

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 965 961

Wkład UE:

EUR 1 965 961

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany

Wkład UE: EUR 1 965 961


Meyerhofstrasse 1
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany

Wkład UE: EUR 1 965 961


Meyerhofstrasse 1
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 194536 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20