Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CSF

Project ID: 648505
Źródło dofinansowania

From Cloud to Star Formation

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 616 050

Wkład UE:

EUR 1 616 050

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany

Wkład UE: EUR 1 616 050


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany

Wkład UE: EUR 1 616 050


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 194537 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09