Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SUPERCELL

Project ID: 648518
Źródło dofinansowania

Single-Use paPER-based fuel CELLs

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 920 738

Wkład UE:

EUR 1 920 738

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Spain

Wkład UE: EUR 1 920 738


CALLE SERRANO 117
28006 MADRID
Spain
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Spain

Wkład UE: EUR 1 920 738


CALLE SERRANO 117
28006 MADRID
Spain
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 194539 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-29