Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Clinical biomarker and rapid diagnostic test for Staphylococcus aureus induced ventilator-associated pneumonia

Od 2014-10-01 do 2014-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

Arsanis Biosciences, GmbH
Austria

Wkład UE: EUR 50 000


Helmut-Qualtinger Gasse 2
1030 WIEN
Austria
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę