Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

A Non-Invasive GLUCOse MONitoring device for diabetics based on Stimulated Raman Spectroscopy in a quick, cheap and painless method.

Od 2014-10-01 do 2015-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

2M ENGINEERING LIMITED
United Kingdom

Wkład UE: EUR 50 000


SIDNEY STREET 80
CT19 6HQ FOLKSTONE
United Kingdom
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 194673 / Ostatnia aktualizacja: 2015-09-02