Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Clinical validation of the DiviTum assay in key European markets

Od 2014-11-01 do 2015-02-28, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Sweden

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

BIOVICA INTERNATIONAL AB
Sweden

Wkład UE: EUR 50 000


DAG HAMMARSKJOLDS VAG 32A
75183 UPPSALA
Sweden
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 194703 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-14