Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sensor Technology for Food analYsis

Od 2014-10-01 do 2015-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

PROXENTIA SRL
Italy

Wkład UE: EUR 50 000


Via Cenisio 16
20154 Milano
Italy
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 194722 / Ostatnia aktualizacja: 2015-11-25