Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Feasibility Study on Decentralised Heat Recovery

Od 2014-10-01 do 2015-02-28, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Koordynator

EN3 GMBH
Germany

Wkład UE: EUR 50 000


Hansestrasse 21
18182 Bentwisch
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 194725 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25